Geen advies

Aan het onthaal, loketten van het parket en griffie kan u wel terecht voor inlichtingen niet voor juridisch advies (art. 297 Ger.W.).

Meer info over gratis juridisch advies kan u vinden op www.balieantwerpen.be