Algemeen reglement (vanaf 01/09/2016)

Vanaf 1 september 2016 treedt een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking. (BS 31/08/2016).
U kan het hier downloaden

Al de voorgaande reglementen vervallen hierdoor. 

Zaakverdelingsreglement (vanaf 01/03/2016)

Het zaakverdelingsreglement voor de REA Antwerpen zoals goedgekeurd door de ministerraad en ondertekend door de minister werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016.

Dit nieuwe reglement nam aanvang op 1 maart 2016 (de reeds aanhangig gemaakte zaken worden in principe wel afgewerkt in de afdeling waar ze werden ingeleid).