Waar kan ik een vertaler of tolk raadplegen?

De lijst met contactgegevens van be√ędigde vertalers en tolken ligt gratis ter inzage bij de medewerkers van het onthaal.

Raadplegen van de lijst kan elk werkdag van 08:00u tot 16:00u aan het onthaal van het gerechtsgebouw:
Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen, tel: 03 257 80 30.