Scanstraat

Elke bezoeker wordt bij het betreden van het gerechtsgebouw onderworpen aan een veiligheidscontrole. U wordt gecontroleerd op metalen voorwerpen en/of wapendracht. Hou rekening met eventuele wachttijden.

De controle geschiedt telkens volgens eenzelfde stappenplan:

Stap 1:
Aan de ingang zal door een bewakingsagent gevraagd worden om uw jas, handtas, rugzak, enz. in één van de groene bakjes te leggen alsook andere losse metalen voorwerpen (sleutels, muntstukken, GSM, broeksriem,...).

Stap 2:
Vervolgens zal de bewakingsagent u verzoeken om door de metaaldetector te stappen. Volg steeds de instructies van de agent goed op! In sommige gevallen wordt u aan een extra controle onderworpen met een draagbare metaaldetector. Ondertussen worden ook uw bezittingen (rugzak, handtas, inhoud van het groene bakje, ...) aan een visuele controle onderworpen. 

Stap 3:
Na het ondergaan van alle controles worden uw bezittingen aan u terug overhandigd en kan u uw bezoek verder zetten.

Wanneer één van uw bezittingen beschouwd wordt als eventueel gevaarlijk of in strijd met de wetgeving van openbare orde heeft u een extra stap (=stap 4) te doorlopen.

Stap 4:
Eén van uw bezittingen werd aangeduid als eventueel gevaarlijk en niet in strijd met de wetgeving (bv. schaartje, schroevendraaier, ...). Dit zal voor u tijdelijk in bewaring worden genomen door de bewakingsagenten. u krijgt een volgnummer en uw identiteit wordt genoteerd in een logboek. Bij het verlaten van het gebouw kan u met uw volgnummer uw bezittingen opnieuw afhalen.
Wa
nneer één van uw bezittingen in strijd is met de wetgeving (bv. springmes, pepperspray, boksijzer, steekwapen,...) zal dit in beslag worden genomen en wordt door de lokale politie een Proces-verbaal opgesteld.